Výstraha z dubového procesního můry
Na cyklostezce s pěti řekami se v místech může vyskytovat dubový průvod. Vlasy housenek jsou nebezpečné pro lidi a zvířata a vyvolávají alergické reakce. Vyvarujte se vhodných míst a držte se překážek.