Hlavní lákadla na této trase

Města a Městečka

K hlavním atrakcím cyklostezky podél pěti řek patří zcela jistě historická města na březích těchto řek. Jedno z nich je krásnější než ostatní a zve výletníky svou historickou atmosférou a bavorským šarmem. Možná méně rozsáhlá a méně známá, avšak nikoli méně malebná a zvoucí k návštěvě jsou četná historická městečka na této trase.

Amberg – utajené hlavní město Horní Falce si vás získá svými středověkými rysy. (E4/5)

Město na řece Vils pohlíží zpět na historii, dlouhou více než tisíc let. Po několik staletí tvořilo centrum těžby železa a bylo hlavním městem Horní Falce. Proto se ještě i dnes Amberg často nazývá ‚utajené hlavní město Horní Falce‘. Díky svým téměř úplně dochovaným městským hradbám s četnými věžemi a branami bylo kdysi nejlépe opevněným kurfiřtským městem. Charakteristickým znakem města je jeho jedinečný most. Tento most, takzvané ‚městské brýle‘, překlenuje řeku Vils a spojuje někdejší kurfiřtský zámek se zbrojnicí. Když svítí slunce, zrcadlí se ve vodě dva mostní oblouky a vytváří tak obraz brýlí.

Kelheim – minulé epochy od Keltů až po krále Ludvíka zde zanechaly své stopy. (E1/2)

Město, jehož počátky sahají až daleko do doby kamenné, leží dobře chráněné na soutoku řek Altmühl a Dunaje. Keltové zde vybudovali osadu ‚Alkimoennis‘, jedno z největších sídlišť v Německu. Staletí poté překročili na tomto místě Dunaj Římané a zřídili zde Limes Romanus. Dobu svého rozkvětu však město Kelheim zažívalo od středověku: se svou příznivou polohou na přechodu Dunaje se z vévodského města rozvinulo ve vzkvétající centrum obchodu. Díky otevření Ludvíkova Mohansko-dunajského průplavu v roce 1846 se město dočkalo dalšího rozmachu. O tehdejším bohatství města ještě dnes svědčí nádherné barokní stavby bratří Asamových a samozřejmě Hala osvobození, která je vidět zdaleka, jak trůní na vrchu Michelsberg.

Neumarkt i. d. OPf. – historické centrum na staré obchodní cestě z Norimberka do Řezna. (E3)

Město má idylickou polohu v kotlině mezi vrcholky Jury, je majestátně střeženo zříceninou hradu Wolfstein, která je charakteristickým znakem Neumarktu. Díky své příznivé poloze mezi Norimberkem a Řeznem panoval na tomto místě již ve středověku blahobyt a město se rozvinulo ve významné obchodní středisko. Připomínají to ještě stále názvy ulic jako Glasergasse (Sklářská ulička), Hutmachergasse (Kloboučnická ulička) a Bräugasse (Pivovarská ulička). V 19. století přinesly nové hospodářské podněty Ludvíkův průplav a železnice. V tomto období zde pak vznikly závody Express, první továrna na jízdní kola v Evropě. Dnes toto centrum západní Horní Falce nabízí krásné historické městské jádro, čtyři pivovary a hned pět muzeí: jejich paleta sahá od městského muzea až po muzeum bavorských párků (Weißwurst).

Norimberk – císařský hrad a francké hrázděné domy malebně protknuté rameny řeky Pegnitz. (E3/4)

Již od středověku trůní císařský hrad Kaiserburg jako charakteristický znak Norimberka nad pitoreskními hrázděnými domy starého města. V jeho úzkých uličkách se nacházejí významné stavby jako dům Albrechta Dürera, Germánské národní muzeum a samozřejmě kostel Frauenkirche. Pod jeho velkými hodinami obchází každý den sedm kurfiřtů a vzdává tak symbolicky hold římsko-německému císaři Karlu IV. Toto divadlo na orloji se láskyplně lidově nazývá ‚Männleinlaufen‘ (průvod mužíčků). A na hlavním náměstí se jako špička nějakého gotického kostela tyčí do výšky pyšných 19 metrů ‚Krásná kašna’.  Avšak snad ta nejnapínavější lahůdka Norimberku na vás čeká pod zdobnými stavbami starého města: V průběhu mnoha staletí vytesali obyvatelé města do pískovce na úpatí hradu největší labyrint skalních sklepení v jižním Německu. Původně se sklepení používala k výrobě a uskladnění piva, avšak tato stabilní sloupová konstrukce se osvědčila rovněž jako bezpečné útočiště za 2. světové války.

Řezno – světové kulturní dědictví s jižním půvabem a slavnou minulostí. (E1/E5)

Název města se odvozuje z latinského označení ‚Castra Regina‘. Tábor římských legií položil základní kámen města, které se ve středověku rozvinulo v jedno z nejbohatších a nejlidnatějších v celém Německu. Dnes čítá hlavní město Horní Falce okolo 150 000 obyvatel. Obraz starého města charakterizují jak středověké stavby, tak i Kamenný most. Tento most byl dokončen ve 12. století a jakožto první trvalý most přes Dunaj dopomohl Řeznu k dalšímu blahobytu. Ve své době byl považován za stavební zázrak, který sloužil jako vzor pro mnohé jiné konstrukce mostů. Mistrovským dílem je rovněž gotický dóm svatého Petra, jehož zdaleka viditelné filigránské věže tvoří jeden z charakteristických znaků města. Řezno vešlo ve známost také díky ‚Stálému říšskému sněmu‘, který zde zasedal více než téměř 150 let. Císař se na zasedáních dával zastupovat knížaty z rodiny Thurn-Taxis. Jejich následnice, kněžna Gloria z Thurnu a Taxisu, ještě dnes žije na zámku St. Emmeram, který se  řadí k největším soukromým zámkům v celé Evropě.

Beilngries (E2)

Nad malým městem na soutoku řek Sulz a Altmühl se vznáší jižní atmosféra. V jeho historickém jádru vás nadchne středověké městské opevnění, barokní stavební umění a dvě barevné věže městského farního kostela svaté Walburgy. Toto státem uznané rekreační místo patřilo dlouhou dobu ke knížectví Eichstätt a profitovalo z jihoevropských architektů doby rokoka a baroka, kteří zde působili. Z této doby rovněž pochází zámek Hirschberg, který trůní na vyvýšenině nad městem.

Berching (E2/3)

Toto středověké městečko má malebnou polohu mezi Mohansko-dunajským a Ludvíkovým Dunajsko-mohanským průplavem. Pyšní se dokonalým historickým obrazem vnitřního města s kompletně zachovaným prstencem městských hradeb se 13 věžemi. Chráněn těmito kulisami zde vyrůstal hudební skladatel Christoph Willibald Gluck. O životě a díle tohoto světoznámého reformátora opery vypráví muzeum Berching. Na jižní straně ohraničuje historické centrum Mohansko-dunajský průplav se svými velkými parníky. V létě se zde koná široko daleko známá kulturní akce ‚Průplav v kouzle ohňů‘. Po několik dní je klidná voda středem dění slavností, jejichž vrchol představuje velký ohňostroj a následné plavání s pochodněmi.

Dietfurt a. d. Altmühl (E2)

V městečku Dietfurt a. d. Altmühl se nacházejí zbytky městských hradeb, historická radnice, muzeum v domě Hollerhaus a dodnes funkční mlýnské muzeum. Město je však především známé jako „bavorská Čína“. V jedné legendě se vypráví, že se prý obyvatelé města Dietfurtu v pozdním středověku při příchodu výběrčího daní opevnili za městskými hradbami „jako Číňané“. V jednom vědeckém článku v novinách Eichstätter Pastoralblatt se oblast okolo Dietfurtu v roce 1869 dokonce uvádí jako Čínská čtvrť. Od roku 1954 se zde na počest těchto "Číňanů" slaví známý Čínský karneval. Město  Dietfurt se pyšní svou Čínskou kašnou, Dračí kašnou a Bavorsko-čínským létem, které láká dobrotami a atrakcemi obou zemí.

Hersbruck (E4)

V široké kotlině řeky Pegnitz se malebně rozkládá malé městečko Hersbruck. Okouzluje svým historickým středem s romantickými hrázděnými domy, věžemi brány a křivolakými uličkami. Za prohlédnutí stojí rovněž zámecký komplex přímo u řeky Pegnitz, v němž dnes sídlí obvodní soud. Za návštěvu rovněž stojí Německé pastevecké muzeum. Nachází se uprostřed starého města a informuje jak o francké pastevecké kultuře, tak i o pastevectví na celém světě.

Kallmünz (E5)

Historické městečko na soutoku řeky Vils a Náby okouzlí snad každého návštěvníka. Městečku, které se choulí k vápencovým skalám vytvářejícím jedinečné obrazy, vévodí obrovská zřícenina hradu. Není tedy divu, že tento romantický ‚městys pod skalami‘ s křivolakými uličkami a pestrými domky odedávna magicky přitahoval různé umělce. Idylická krajina kolem řeky, středověká atmosféra městečka a dech beroucí pohled od zříceniny způsobují, že návštěvníkům ještě dnes tu a tam unikne nadšený povzdech. Přírodní stanové tábořiště pro mládež přímo u řeky Náby v sousední obci Zaar skýtá ideální možnost ubytování pro skupiny mladých lidí. Kromě toho je zde možnost nastoupit na projížďku loďkou po Nábě.
Nalaďte se na Kallmünz a klikněte na odkaz na filmový klip z pořadu Sat1 Bayern - Zažijte mé Bavorsko: Výlet do Kallmünzu (léto 2023).

Lauf a. d. Pegnitz (E4)

Lauf byl povýšen na město za vlády císaře Karla IV. Nicméně rozhodujícím faktorem pro hospodářský rozvoj města byla odpradávna jeho poloha u vody. Spolu s bohatstvím dřeva v okolních lesích a s blízkostí oblastí těžby železné rudy v Horní Falci tvořila základní kámen pro blahobyt tohoto města. Již před založením města se zde nacházelo několik mlýnů, které využívaly proudu řeky Pegnitz. Dnes si můžete v Průmyslovém muzeu městečka Lauf prohlédnout mlýn i vodní hamr. Za prohlédnutí stojí také císařský hrad, který stojí uprostřed ostrova na řece Pegnitz a ukrývá za tlustými zdmi svůj poklad: jedinečný erbovní sál, který si lze prohlédnout s průvodcem.

Rieden (E5)

Městečko Rieden má romantickou polohu na řece Vils. Již kolem roku 800 n. l. stál na horském výčnělku nadměstysem hrad pánů z Rudenu, od nichž se také odvozuje dnešní místní název. Severně odtud se nacházel prehistorický kruhový val, založený Kelty a Narisky. Dodnes existující zbytky hradeb pocházejí pravděpodobně z první poloviny 12. století. V Kreuthu se nachází jedno z největších sportovních středisek pro jízdu na koni v Evropě. Okolo městečka Rieden zvou k posezení příjemné venkovské hostince.

Riedenburg (E2)

Historické městečko se malebně choulí ve fantastických krajinných kulisách v údolí řeky Altmühl, obklopené výraznými skalami Jury a hned třemi hrady. Zatímco hrady Rabenstein a Tachenstein se dochovaly již jen jako zříceniny, dobře zachovalé, rozsáhlé objekty hradu Rosenburg si můžete prohlédnout ještě dnes. Za zhlédnutí stojí i muzeum křišťálu: je v něm uložena největší sbírka horského křišťálu na světě.

Schmidmühlen (E5)

Zasazeno do údolí řek Vils a Lauterach leží staré jádro města Schmidmühlen na poloostrově mezi oběma říčními toky. Ve středověku se zde nacházel jeden z největších železných hamrů v Horní Falci jakož i přístav pro lodní přepravu rudy. Centrum městečka dnes tvoří „Horní zámek“ ze 16. století, který se svými světskými renesančními freskami představuje kunsthistorickou senzaci. Odlitý obraz maurského tanečníka na kašně před zámkem připomíná nejslavnějšího syna tohoto městečka, Erasma Grassera.

Sulzbach-Rosenberg (E4)

Výstavné městečko se může pyšnit dlouhou historií plnou tradic. Městečko s úchvatným zámeckým komplexem bylo sídlem stejnojmenného hraběcího rodu a rezidenčním městem vévodů z Wittelsbachu.  Díky dobývání rudy a tavení železa dosáhlo bývalé hlavní město České Falce bohatství a blahobytu, o čemž dodnes svědčí reprezentativní gotická radnice. Mimoto vedla přímo tímto městem „Zlatá stezka“, jedna z nejdůležitějších středověkých dálkových obchodních cest, která spojovala Prahu a Norimberk, a napomáhala mezinárodnímu obchodu. Městečko Sulzbach-Rosenberg dnes žije čilým kulturním životem a pyšní se četnými muzei.

Wendelstein (E3)

Překrásné městečko s mnoha franckými hrázděnými stavbami se může pochlubit dlouhou minulostí. Ještě i dnes vedou do této doby, bohaté na události, četné stopy. V místní části Kleinschwarzenlohe ukrývá kostel Všech svatých s vyřezávaným oltářem od Tilmana Riemenschneidera opravdový klenot a přímo u Starého kanálu leží zámek Kugelhammer. Panské sídlo v městečku Röthenbach bei St. Wolfgang bylo zřízeno na ochranu kulového mlýna a poutního kostela na počest svatého Wolfganga. Historická naučná stezka popisuje dějiny a techniku Starého kanálu a podává informace o květeně a zvířeně tohoto regionu. Na začátku léta láká do Wendelsteinu návštěvníky zblízka i zdaleka kulturní akce Jazz & Blues Open.

Další zajímavosti

Hrady a zámky

Není žádným tajemstvím, že si šlechtici a bohatí lidé pro svá panská sídla vybírali ta nejkrásnější místa v krajině. Zvláštní oblibě se těšily skalní výběžky a vyvýšeniny vysoko nad údolími řek. Jelikož naše cyklistická trasa spojuje pět řek, vede současně i k bezpočtu hradů a zámků. Císařský hrad v Norimberku i zámek St. Emmeram v Řezně jsou absolutními vrcholy na této trase. Avšak i císařský hrad s erbovním sálem v Laufu, kurfiřtský zámek v Ambergu a rytířskýhrad Prunn se svou jedinečnou polohou vysoko nad údolím řeky Altmühl stojí za návštěvu. Zvláštností tohoto bývalého důlního regionu jsou zámecké hamry na březích řek, zejména na řece Vils. Představují nádherná obytná sídla těch, kterým dopomohla k bohatství a blahobytu těžba železné rudy. Nejimpozantnějším příkladem je barokní zámek s hamrrm Theuern.

Jeskyně a skály

Strmě se tyčící skalní stěny a hluboce zaříznuté jeskyně jsou charakteristickým znakem rozeklaného krasového pohoří Bavorské Jury a Franské Alby. Nejznámějším příkladem je dunajská soutěska u Kelheimu. Divoce romantické jsou jalovcové pláně v oblasti Unteres Vilstal a od skály Hoppefelsen u Pentlingu se vám otevírá překrásný pohled na široké údolí Dunaje. Nádherná panoramata vás okouzlí rovněž na vyvýšeninách Francké Jury. Ten, kdo je nadšencem pro jeskyně, poctí svou návštěvou krápníkovou jeskyni Schulerloch u Essingu nebo jeskyni Osterhöhle u Neukirchenu.

Kostely a kláštery

Bavorská Jura je čistým barokem v duchu bratří Asamových. Klášter Weltenburg byl základním kamenem pro věhlas obou bratří, kteří rovněž vytvořili fresky v poutním kostele Marie Pomocné, jakož i v klášteře v Ensdorfu. Nádherný rokokový biskupský zámeček Hirschberg, který trůní vysoko nad městečkem Beilngries, se pyšní dlouhou a rozmanitou historií, a stejně tak i bývalý ženský cisterciácký klášter Pielenhofen, jenž majestátně střeží klidné říční nivy Náby. Benediktinský klášter Plankstetten byl založen v roce 1129 jako biskupský vlastní klášter, z doby jeho založení se ještě dochovala románská krypta. Pozoruhodnými pamětihodnostmi z dávných epoch jsou mohutný opevněný kostel sv. Víta v Kottingwöhru a kostelní hrad sv. Víta ve středofranském Ottensoosu. Položení základních kamenů obou kostelů se datuje do 12. století. Pouze o dvě stě let mladší je impozantní ruinakláštera Gnadenbergu, prvního kláštera svaté Birgitty v jižním Německu.

Umění a kultura

Řeky odpradávna slouží jako živoucí tepny dané oblasti: Na jejich březích kvetl obchod, rostla moc a blahobyt.  Obzvlášť skvostnou známkou bohatství je Hala osvobození u Kelheimu. Další kulturní památky z nejrůznějších období, jakož i četná muzea dodnes vydávají svědectví o dlouhé a na události bohaté minulosti této oblasti. Archeologický park Altmühltal a starobylé nádraží v Hartmannshofu nás tak přivádějí zpět do éry dlouho před naší dobou. V Hersbrucku informuje Německé pastevecké muzeum o způsobu práce a o všedním dni příslušníků tohoto tradičního povolání. Vhled do tradic a způsobu života v minulých stoletích dávají také historické veřejné lázně v Pommelsbrunnu, Muzeum mlýnů údolí řeky Altmühl v Dietfurtu a. d. Altmühl jakož i Hornické a průmyslové muzeum východního Bavorska v kulturním zámku Theuern. Kdo by se chtěl dozvědět více o novověku, navštíví Průmyslové muzeum v Laufu, Letecké muzeum v Ambergu nebo Dům literatury Horní Falce v Sulzbach-Rosenbergu. Velice působivé svědectví o technických mistrovských dílech při výstavbě Ludvíkova Dunajsko-mohanského průplavu vydává Brückkanal u Schwarzenbrucku. Také v Bavorské Juře hraje svou roli umění: městečko Beratzhausen nabízí park se sochami, v němž doprovází idylickou procházku podél řeky Schwarze Laber přibližně 30 uměleckých děl. Zasněné městečko Kallmünz, které navštívil již Vasilij Kandinskij, může se svými uměleckými galeriemi posloužit jako „koutek pro malíře“.

Jídlo a pití

Bavorská Jura a Franská Alba jsou daleko za svými hranicemi známé svojí širokou paletou dobrot a lahůdek, počínaje norimberským perníkem a klobásami, přes zabijačkovou mísu, která má svůj domov především v okolí Ambergu, Sulzbachu a Norimberka , až po vepřovou plec (Schäufele), kterou lze označit za národní pokrm ve Francích. V okolí Norimberka dokonce mají jediného krále Schäufele v Německu. Kulinářské lahůdky dále pokračují přes lahodné pokrmy z jehněčího masa v Hornofalcké Juře až po jemný chřest, kterému se daří v sypké půdě okolo Kelheimu. Na podzim lze velmi doporučit zvěřinové týdny v přírodním parku Hirschwald a v říjnu týdny lahůdek v Neumarktu s různými tématy roku. Samozřejmě nelze opomenout tekutou stravu. Všude v tomto regionu nabízejí malé pivovary v útulných venkovních zahrádkách domácí pivo.

Koupání a odpočinek

Tam, kde teče tolik vody, se naskýtá mnoho příležitostí skočit do chladného toku. Na některých koupalištích, například v Mattingu an der Donau nebo na koupališti u Náby v Etterzhausenu, máte možnost si zaplavat v řece. V Happurgu vás zve ke spočinutí vybagrované jezero. Když nejsou dny příliš horké, lze si výborně odpočinout v lázních Fackelmann Therme v Hersbrucku nebo v lázních Kurfürstenbad v Ambergu.

Plavby na lodi a koníčkování lodí

Odborný termín zní koníčkování, tedy stav, kdy jsou nákladní lodi taženy krajinou po stojatých vodách kanálů silnými chladnokrevnými koňmi. Tímto způsobem se přepravovalo zboží již za časů krále Ludvíka. Dnes můžete zažít tento historický způsob přepravy na Ludvíkově Dunajsko-mohanském průplavu v Mühlhausenu nebo v Burgthann-Schwarzenbachu na pečlivě zrestaurovaných nákladních člunech. Na Dunaji nabízejí stanice přívozu v Mattingu a Prüfeningu možnost přeplavit se přes řeku přívozem. Kromě toho máte možnost na mohansko-dunajském průplavu a na Dunaji urazit část trasy místo na kole lodí. Další informace najdete v části Hromadné dopravní prostředky a lodě. Plavba na kánoi dovede Váš zážitek z dovolené u pěti řek k dokonalosti. Podél řek Pegnitz, Vils a Náby se nacházejí četné možnosti nástupu na loď a půjčovny lodí.

Ostatní

Pozoruhodný je také bývalý obytný dům papeže Benedikta XVI. v Prüfeningu jakož i nejdelší dřevěný most v Evropě: most Tatzlwurm u Essingu. Kdo cestuje s dětmi, neměl by minout Lesní zážitkové centrum v Sinzingu/Schönwerthu.