Typ cest a rozdělení etap

Délka cyklostezky:

Celková délka: cca 300 km

Délka navržených etap: 31 - 75 km.

Pomocí četných zkratek a variant lze dodatečně sestavit množství individuálních tras různé délky.

Kvalita cest:

Z velké části vede cyklostezka podél řek na zvláštních, většinou vyasfaltovaných zemědělských cestách nebo na menších vedlejších silnicích, zcela stranou silničního provozu.

Pouze ve městech a na částečných úsecích je třeba počítat s větším provozem. Na úseku z Ambergu do obce Schmidmühlen sleduje trasa bývalou železniční dráhu, která není asfaltovaná, ale je důkladně zpevněná. Na etapě z Berchingu do Norimberka vede trasa z větší části podél štěrkových historických cest pro koníčkování.

Celou trasu lze dobře projet na městském kole.

Stoupání:

Celý okruh je téměř bez stoupání, a proto je také vhodný pro začátečníky nebo rodiny s dětmi.

Značení trasy:

Cyklostezka podél pěti řek je v obou směrech jednotně značena podle standardu FGSV (Výzkumná společnost pro silnice a dopravu). Cestu ukazují obdélníkové cedule se zelenými nápisy na bílém poli a se zelenými šipkami, jakož i čtvercové značky s logem cyklostezky podél pěti řek.